Awokado (Persea Scheffer) – owoc tego drzewa kryje w sobie grzybobójczą toksynę

Awokado (Persea Scheffer) – owoc tego drzewa kryje w sobie grzybobójczą toksynę (persin). Jest ona na ogół nieszkodliwa dla ludzi, jednak spożycie awokado (Persea z americana) może spowodować martwicę mięśnia sercowego u ssaków i ptaków oraz mastitis u ssaków w okresie laktacji. Wrażliwe są bydło, kozy, konie, myszy, króliki, świnki morskie, szczury, owce, nierozłączki, kanarki, nimfy, strusie, kury, indyki i ryby . Psy pomimo, iż opisano dwa przypadki uszkodzeń mięśnia sercowego po spożyciu awokado, wydają się być stosunkowo odporne w porównaniu z innymi gatunkami. Zjedzenie dużych nasion awokado może skończyć się dla psów i kotów niedrożnością przewodu pokarmowego.

Zatrucie może spowodować spożycie owoców, liści, łodygi i nasiona awokado, najbardziej toksyczną częścią są liście.

Objawy

Persin może spowodować jałowe zapalanie gruczołu mlekowego, martwicę mięśnia sercowego i ostrą niewydolność serca. U nierozłączki karmionej 8,7 g puree z owoców awokado spowodowało śmierć w ciągu 48 godzin.

U zwierzą karmiących jałowe zapalenie sutka występuje w ciągu 24 godzin od ekspozycji na awokado, Gruczoły sutkowe są twarde, nabrzmiałe i wytwarzają wodniste, zsiadłe mleko. U ssaków przy braku laktacji lub wyższych dawkach persianu w ciągu 24-48 godzin od spożycia może rozwinąć się niewydolność mięśnia sercowego w wyniku której może dojść do letargu, niewydolności oddechowej, obrzęków podskórnych, sinicy, kaszlu, nietolerancji wysiłkowej oraz śmierci. U ptaków występuje senność, duszność, jadłowstręt, obrzęk podskórny regionów szyi i piersiowych i może umrzeć.

Więcej na temat roślin trujących u papug można dowiedzieć się tutaj  http://www.papugi.dt.pl/PCI/PCITrujaceRosliny.asp